Download

Aktuální soubory z Oktávy...

ZSV

 • Papír 1 - psychologie, chování, prožívání, vědomí - RTF, DOC
 • Papír 2 - fyziologické základy lidské psychiky, činnost NS - RTF, DOC
 • Papír 3 - psychologie, dělení psychických procesů - RTF, DOC
 • Psychologie osobnosti - otázky k opakování - RTF, DOC
 • Typy osobností - RTF *, DOC
 • Systém poznávání osobnosti - RTF, DOC
 • Vývojová psychologie - RTF, DOC
 • Sociologie - RTF *, DOC
 • Politotologie - otázky - RTF, DOC
 • Politotologie - stát, formy státu, volby - RTF, DOC
 • nové - Člověk a lidská práva, demokracie - RTF, DOC
 • nové - Stát, volby a volební systémy - RTF, DOC

Poznámečka: * = soubor je zabalen v archívu CAB

Fyzika

 • Dynamika 1 - RTF, DOC
 • Dynamika 2 - RTF, DOC
 • Gravitační pole těles 1 - RTF, DOC
 • Pohyby těles v GP - RTF, DOC
 • Mechanika tuhého tělesa - DOC
 • Mechanika tekutin - RTF, DOC
 • Molekulová fyzika a termika I - RTF, DOC
 • Vnitřní energie, práce, teplo - RTF *, DOC
 • Ideální plyn - RTF *, DOC
 • Kruhový děj v ideálním plynu, tepelné stroje - RTF *, DOC
 • Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek - RTF, DOC
 • Změna skupenství látek - RTF *, DOC
 • Coulombův zákon a elektrické pole - RTF, DOC
 • Elektrostatika - kapacita a kondenzátory - RTF *, DOC
 • Elektrický proud v kovech I - RTF *, DOC
 • Elektrický proud v kovech II - RTF *, DOC
 • Elektrický proud v kovech III - RTF *, DOC
 • Mechanické kmitání - RTF *, DOC
 • Přehled učiva pro 2. ročník - DOC

Poznámečka: * = soubor je zabalen v archívu CAB

Moje studium na vysoké škole
takove
Autor / KUK

Pro nejlepší surfování použij Operu nebo Mozillu Firefox.

↑ Nahoru | Tisk | Mapa webu | Vyhledávání | Design a kód Petr Dvořák

Autor webu neručí za příspěvky napsané návštěvníky. |